Skip to main content

Om kursusrækken

Nye tal fra Social- og Boligstyrelsen viser, at 6 pct. af unge i aldersgruppen 16-30 år har en autisme- eller ADHD-diagnose. Det svarer til 60.000 unge. Og år for år stiger antallet af unge, som navigerer usikkert i sociale arenaer og læringsrum.

Disse unge mistrives, og de stiller store krav til de mennesker, som i dagligdagen skal sikre, at de unge har mulighed for at tilegne sig såvel personlige og sociale som faglige kompetencer.

Kursusrækken sætter fokus på de særlige udfordringer og udviklingsmuligheder, som knytter sig til et ungdomsliv med en diagnose som autisme eller ADHD. Kursusrækken vil give dig den nyeste, opdaterede viden om diagnoser, problemstillinger og strategier målrettet unge i aldersgruppen 13-25 år.

Gennem hele kurset er der fokus på, hvordan denne viden kan omsættes til en travl hverdag, og der vil være mulighed for dialog og netværksopbygning mellem de forskellige faggrupper og ansvarsområder.

Ved at følge denne kursusrække vil du kort sagt stå godt rustet til at hjælpe denne målgruppe.

Læs mere om indholdet af de enkelte kursusdage her:

De enkelte dage

Målgruppe

Kursusrækken henvender sig til fagpersoner med ansvar for unge i alderen 13 til 25+ år. Kurset er målrettet undervisere, vejledere og andre på folkeskoler, efterskoler, frie fagskoler, gymnasier, HF, VUC, FGU, STU, jobcentre, forvaltninger, bofællesskaber m.v.

Det vil også være relevant for enhver, som søger den nyeste viden inden for autisme- og ADHD-området, uanset om man er nyansat eller mere erfaren og tidligere har deltaget i lignende kurser.

En buffet af tilbud

Kurset strækker sig over fem fredage med hver sin oplægsholder, der fylder hele dagen ud. Selvfølgelig med masser af muligheder for dialog og spørgsmål.

Kurset kan enten vælges som et samlet undervisningsforløb på 5 kursusdage á 6 timer eller som et forløb bestående af et vist antal fredage, hvor man tilmelder sig én eller flere kursusdage efter behov.

Læg mærke til, at Peter Vermeulen og Sarah Ward både kommer til København og Aarhus. Og man kan selvfølgelig godt tilmelde sig nogle af dagene i København og andre i Aarhus.

Der er kort sagt tale om en kursus-buffet, hvor du kan vælge lige præcis de emner – de kursusdage – du har behov for. Måske har du for nylig været på kursus med en af oplægsholderne og vil derfor gerne springe den kursusdag over denne gang. Det har du mulighed for med vores helt fleksible tilmelding, som du finder under “Tilmelding”.

Ønsker du at tilmelde dig?

Kursets historie

Den kursusrække har været under stadig udvikling gennem de sidste 20 år.

Initiativet til at samle de bedste formidlere med den nyeste og mest opdateret viden blev taget af en samling af fri- og efterskoler, der under navnet PTA, Plads Til Alle, havde sat sig for at etablere egentlige inklusionsmiljøer.

Ideen bag kurset har altid været, at det skulle være en grundig indføring i de tanker, der på basis af evidens og den nyeste forskning skulle komme (unge)målgrupperne med autisme og/eller ADHD til gode.

PTA-fællesskabet blev hurtigt overbevist om, at viden om og forståelse for den enkelte unges måde at møde verden på, blev nødt til at blive mødt af en gennemgribende lyst og evne til at forstå, hvordan den enkelte unge forstår det liv, han/hun er i gang med at leve.

Vi har altid bestræbt os på, at kurset skulle fremstå som en helhed, hvor de enkelte oplægsholdere supplerer hinanden. Når kursisten har gennemført kursusrækken, er det vores intention, at kimen er lagt til nye og mere kvalificerede møder med de unge.

Dette område er jo nærmest eksploderet i omfang og antal unge, der er berørte. Vi forsøger at medvirke til at øge den kvalitative vidensformidling, så den forskning, der foregår rundt i verden, bliver tilgængelig for de professionelle, og derved kommer de unge til glæde og gavn.

Der er løbet rigtig meget vand gennem åen de sidste 20 år. Og de kursister, der var glade for kurset for 5-10 år siden, vil med store glæde og gavn kunne ”genhøre” kurset.

Lars Thomsen
Kursusudvikler